Selecteer een pagina

Wij bezorgen leerlingen en medewerkers een blos van inspanning en plezier. Dit doen we als interim directeur, door het afnemen van audits, door de begeleiding en coaching van leerkrachten en directeuren en door het verzorgen van scholingen.

Wij zijn Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort.

Marlies Bisschop

Vanuit kwaliteit optimale resultaten bereiken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit streef ik, Marlies Bisschop, al sinds mijn start in het onderwijs in de jaren negentig na. Eerst als groepsleerkracht en later als waarnemend directeur, adjunct directeur, locatieleider en directeur. Daarnaast begeleid ik startende leerkrachten in hun ontwikkeling tot basisbekwame of vakbekwame leerkracht. Ik heb interim directie werkzaamheden uitgevoerd op diverse scholen. Ook kom ik op veel scholen om een audit af te nemen en om leerkrachten en directeuren te coachen.

Petra van de Pauvort

Mijn naam is Petra van de Pauvort. Sinds 1992 werk ik met heel veel plezier in het onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht, ik heb gewerkt als remedial teacher en intern begeleider en sinds 2008 als directeur. Ik coach leerkrachten en (startende) directeuren en heb op verschillende scholen ervaring opgedaan als interim directeur. Tevens bezoek ik scholen voor een audit. Ik zet mij in zodat leerkrachten met veel plezier voor de klas staan en hun talenten optimaal kunnen inzetten voor goed onderwijs voor alle leerlingen.

 

 

Waar staan wij voor?

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden.

Om dit te bereiken heeft iedere school goed opgeleide leerkrachten nodig, die samenwerken binnen een team en die blijven leren.

Een bekwame leerkracht ben je niet zomaar. Een effectieve les geven is en blijft vakmanschap. Juist in deze tijd, waarin scholen weinig keuze hebben tussen leerkrachten, is het belangrijk om leerkrachten zorgvuldig te (blijven) begeleiden.

Wat doen wij

Wij zijn beschikbaar als interim directeur.

 Wij kunnen, gezamenlijk of individueel, voor een periode een directeur vervangen en inspringen wanneer een vacature nog niet is ingevuld. Daarnaast kunnen wij een verandering binnen uw school begeleiden, afhankelijk van uw opdracht.

 

l

Wij komen langs om een audit te doen bij u op school

Na bestudering van diverse documenten en gegevens bezoeken wij een school. We gaan in gesprek met het team, de directeur, de intern begeleider en de leerlingen en we bekijken instructielessen. Na afloop ontvangt u van ons een verslag met onze bevindingen en aanbevelingen.

T

Wij coachen en begeleiden directeuren en leerkrachten

Wij begeleiden leerkrachten ( start-, basis- en vakbekwaam) door met ze in gesprek te gaan en ze te observeren tijdens het lesgeven Samen stellen we persoonlijke verbeterpunten op en werken we aan succeservaringen.

Voor (startende) directeuren zijn wij een klankbord en kunnen wij advies geven

Wij bieden scholing op maat

  • Effectief lesgeven
  • Het directe instructiemodel
  • Voorbereiden op een inspectiebezoek.

Contact?